به گزارش اکوایران؛ بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده بهبود نسبی تولید محصولات معدنی در کشور است، هر چند رشد تولید محصولات معدنی کمتر از 25 درصد بوده است و این آمار از کم رمقی رشد محصولات معدنی حکایت دارد.   

داده های اعلام شده حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مورد بررسی «شمش آلومینیوم» با رشد 24.8 درصدی بالاتری رشد تولید در محصولات منتخب معدنی را داشته و پس از آن به ترتیب «شیشه جام»،‌ «ظروف چینی»،‌ «کاتدمس» و «کاشی و سرامیک» در میان محصولات منتخب معدنی قرار دارند که رشد تولید داشته اند.

محصولات منتخب با رشد تولید

بر این اساس آمارهای اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی تولید «شمش آلومینیوم» رشدی 24.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مجموع تولید شمش آلومینیوم در 10 ماهه 1400 برابر با 464 هزار و 500 تن بوده است.

از سوی دیگر «شیشه جام» تولید شده در این دوره زمانی نیز رشدی 17.3 درصدی را ثبت کرده و براساس آمار اعلام شده از سوی «وزارت صمت» مجموع تولید شیشه جام یک میلیون و 128 هزار تن رسید.

وضعیت تولید «ظروف چینی» نیز در مدت زمان مورد بررسی از رشد 9.7درصدی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 50 هزار و 900 تن شیشه جام در کشور تولید شده است.

«کاتد مس» چهارمین محصول معدنی است که در مدت زمان مورد بررسی رشد 4.8 درصدی داشته است و رشد تولید « کاشی و سرامیک» نیز 3 درصد ثبت شده است.

محصولات منتخب با افت تولید

اما کدامیک از محصولات منتخب معدنی در این مدت افت تولید داشته اند؟ داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در میان محصولات معدنی « چینی بهداشتی»، «کنسانتره ذغالسنگ»، «سیمان»، «محصولات فولادی»، «فولاد خام» به ترتیب بیشترین افت تولید را داشته اند.

در میان محصولات منتخب معدنی «چینی بهداشتی» در مدت زمان مورد بررسی افتی 17.6درصدی داشته است، ‌مجموع تولید این محصول در 9 ماهه 1400 برابر با 81 هزار تن بوده است.

ضمن اینکه در حوزه تولید «کنسانتره ذغالسنگ» کشور نیز در مدت زمان مورد بررسی افت تولید 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و مجموع تولید این محصول در مدت زمان مورد بررسی به یک میلیون و 251 هزارتن رسیده است.

در حوزه «سیمان» نیز که یکی از تولیدات انرژی‌بر کشور است، تولید با افت 8.4 درصدی روبرو بوده؛ مجموع تولید سیمان در مدت زمان مورد بررسی 52 میلیون و 975هزار تن در 9 ماهه سال جاری رسیده است.

در عین حال تولید «محصولات فولادی» که از جمله محصولات ارزآور برای کشور محسوب می شود نیز در مدت زمان مورد بررسی افت 4.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. آمارهای منتشر شده از سوی این وزارتخانه حکایت از آن دارد در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 21 میلیون و 83 هزار تن محصولات فولادی در کشور تولید شده است.

بر این اساس آمارها حکایت از آن دارند که تولید «فولاد خام» کشور که در 9 ماهه ابتدای سال جاری معادل 23 میلیون و 462 هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  افت 2 درصدی داشته است.