به گزارش اقتصادنیوز؛ بررسی وضعیت تولید 10 شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن نشان می دهد تا پایان دی ماه سال جاری، حدود 42 میلیون و 835 هزار و 30 تن کنسانتره سنگ آهن در کشور تولید شده است. این رقم در مدت مشابه سال 99، حدود 41 میلیون و 645 هزار و 80 تن بود که با این شرایط تولیدکنندگان کنسانتره سنگ آهن رشدی 3 درصدی داشته اند.  

میزان تولید کنسانتره آهن در دی ماه 4 میلیون و 170 هزار و 722 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل (4 میلیون و 98 هزار و 942 تن)، نزدیک به 2 درصد افزایش یافت.

آمار اعلام شده از سوی ایمیدرو نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگ، از ابتدای فروردین تا پایان دی، یک میلیون و 464 هزار و 930 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (870 هزار و 441 تن)، 68 درصد افزایش نشان می دهد. ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با 35 درصد افزایش، از یک میلیون و 491 هزار و 55 تن 10ماهه سال 99 به 2 میلیون و 13 هزار و 547 تن در مدت زمان مورد بررسی رسیده اند.