در این خصوص محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و حسین شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی کشور در گفت و گو با اکوایران به تشریح وضعیت بازار در دوران ممنوعیت واردات پرداخته اند.