به گزارش اکوایران؛ صادرات کشور ۱۲۲میلیون تن به ارزش  ۴۸میلیارد دلار بوده که از این میزان کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی به لحاظ ارزش داشته اند.

 بر اساس آمارهای ارائه شده از تجارت خارجی ایران در سال 1400، واردات گوشی تلفن همراه در صدر واردات ایران و حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار گرفت. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک گوشی تلفن همراه با چهار میلیارد و۱۶۲ میلیون دلار به وزن 6 هزار تن در صدر واردات قرار گرفت و این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد داشته است.

وضعیت تجارت خارجی ایران

 کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰،  حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورده شده که از این رقم، صادرات کشور ۱۲۲میلیون تن به ارزش  ۴۸میلیارد دلار بوده و بیش از ۴۰ میلیون تن  به ارزش ۵۲ میلیارد دلار واردات انجام شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک پنج شریک اول فروش کالا به ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه  عمده طرف معامله واردات کالا به کشور  بوده اند.  در خصوص مقاصد اصلی صادراتی کالاهای ایرانی نیز  کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان پنج کشور عمده بوده اند.

ذرت دومین کالای وارداتی در ۱۴۰۰

با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت پس از تلفن همراه در سال گذشته ذرت عنوان دومین کالای وارداتی با بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. عمده کالاهایی که ۱۰ قلم اول واردات کشور را تشکل می‌دهند، به طور عمده کالاهای اساسی و با ارز ترجیحی هستند که ذرت نیز در میان این کالا قرار دارد. بر این اساس ۹.۷میلیون تن ذرت به ارزش بیش از ۳.۳ میلیارد دلار وارد شده که از نظر وزن یک درصد کاهش، اما از لحاظ ارزش ۳۴ درصد رشد داشته است و دومین کالای وارداتی در سال گذشته است.

داده های اعلام شده همچنین نشان از آن دارد که گندم سومین کالای وارداتی در سال گذشته بوده که واردات آن افزایش آن قابل توجه ای داشته است. در این مدت بیش از هفت میلیون تن به ارزش بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار گندم وارد کشور شده که از نظر وزن ۸۱۴ و ارزش ۱۰۴۰ درصد افزایش دارد.

اما در جایگاه بعدی واردات دانه‌های روغنی قرار گرفته اند. داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که دانه‌های روغنی با ۲.۱ میلیون تن به ارزش حدود ۱.۴ میلیارد دلار کالای بعدی وارداتی ایران بوده که وزن آن ۵۵ درصد و از نظر ارزش ۹۹ درصد رشد دارد.

سال گذشته در دو گروه روغن خام وارد کشور شد؛ در یک بخش ۸۹۴ هزار تن به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار و در دیگر گروه ۵۳۳ هزار تن به ارزش ۷۰۵ میلیون دلار روغن خام سویا وارد شد. کنجاله سویا واردات ۲.۳ میلیون تنی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار داشت که ۲۸.۵ درصد از نظر وزن و ۶۰.۵ درصد از نظر ارزش افزایش دارد.

جو دیگر کالای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی است که از نظر وزنی ۷۹ درصد و از نظر ارزش ۱۱۵ درصد افزایش واردات داشت، حجم واردات جو در سال گذشته برابر با ۳.۳ میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار بود.