به گزارش اکوایران؛ آمار اعلام شده از روند تغییر قیمت کالا در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن است که در میان کالاهای اساسی در بهمن 1400 نسبت به ماه قبل (دی ماه) بیشترین افت قیمت 4.5 درصد و  بیشترین رشد قیمت نیز 25 درصد بوده است. با این شرایط می توان گفت در این مدت «سیب زمینی » با رشد 25 درصدی رکوردار رشد قیمت و تخم مرغ با افت 4.5 درصدی بیشترین افت قیمت را داشته است.

براساس آمار اعلام شده از سوی «سیب زمینی» در بهمن ماه رشدی 25 درصدی داشته است. این رشد برای «برنج داخلی هاشمی» نیز 17.5 درصد بوده و افزایش قیمت «جو خارجی» نیز به 17.4 دصد رسید. اما در ردیف چهارم نیز «ذرت خارجی» با رشد قیمت 16.1 درصدی قرار دارد و رشد «برنج داخلی طارم» نیز در این ماه برابر با 15.9 درصد است.

محصولاتی که افت قیمت داشتند

اما در مدت زمان مورد بررسی چه محصولاتی افت قیمت داشته اند؟ داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 21 محصول افت قیمت داشته اند.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی «سیمان خاکستری تیپ325-1فله»، «لاستیک پژویی بارز»، «لاستیک بارز سمندی/ ال نود 15/85/185»، «سیمان خاکستری تیپ 1325 (پاکتی)» و «تخم مرغ» در بازار افت قیمت داشته اند.

با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت در میان کالای اساسی و مهم «تخم مرغ» افت قیمت 4.5 درصد بوده و «سیمان خاکستری تیپ 1325 (پاکتی)» نیز در این مدت افتی 2.7 درصدی در بازار داشته است.

از سوی دیگر در این مدت افت قیمت «لاستیک بارز سمندی/ ال نود 15/85/185» نیز برابر با   1.6 درصد بوده است و «لاستیک پژویی بارز» نیز افتی 1.5 درصدی در بازار داشته. اما افت قیمت «سیمان خاکستری تیپ325-1فله» نیز در بازار 1.2 درصد بوده است.

کالای اساسی