به گزارش اکوایران؛ براساس داده های اعلام شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد در مدت زمان مورد بررسی صادرات شمش فولاد و محصولات فولادی کشور طی سال 1400 به ترتیب 25 و 20 درصد افزایش داشته است.

 براین اساس در مدت زمان مورد بررسی صادرات شمش فولاد برابر با 7 میلیون و 678 هزار تن بوده این در حالی که در مدت مشابه سال گذشته صادرکنندگان فولاد موفق به صادرات 6 میلیون و 162هزار تن شمش فولاد شده بودند.

همچنین در سال 1400، حدود 3 میلیون و 406 هزار تن انواع محصولات فولادی (میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی، تیرآهن و ...) صادر شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 میلیون و 832 هزار تن بوده است.

از سوی دیگر میزان صادرات آهن اسفنجی نیز با افزایش 25 درصدی طی 12 ماهه 1400، از 843 هزار تن به یک میلیون و 55 هزار تن افزایش یافت.

افزاون بر این، میزان واردات محصولات فولادی و شمش طی سال 1400 به ترتیب 778 هزار تن و 6 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (897 هزار تن و 5 هزار تن)، 13 درصد کاهش در واردات محصولات فولادی و 20 درصد افزایش میزان واردات شمش بود.