به گزارش اکوایران؛ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که دو صنعت بزرگ کشور یعنی صنایع شیمیایی و فلزات اساسی در اسفندماه (مشابه ماه های اخیر) با رشد منفی تولید و افزایش موجودی انبار مواجه بودند.

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، به جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاههای برقی، در سایر صنایع رشد شاخص تولید اسفندماه از رشد بهمن ماه کمتر بوده است.

 بررسی ها نشان می دهد شاخص تولید «محصولات شیمیایی» برای چهارمین ماه متولی رشد منفی (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) داشته است.

از سوی دیگر هرچند رشد شاخص تولید «صنعت فلزات اساسی» در اسفندماه منفی بوده اما شاخص تولید این صنعت در اسفندماه کاهش کمتری نسبت به بهمن ماه را ثبت کرده است.

براساس داده های اعلام شده  شاخص تولید صنعت «خودروسازی و ساخت قطعات» در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴٫۶ درصد رشد مثبت داشته اما نسبت به رشد بهمن ماه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

همچنین به جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاههای برقی، رشد شاخص تولید در سایر صنایع اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمن ماه کاهش داشته است.

1

وضعیت نرخ رشد تولید صنایع منتخب

براساس گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در اسفند 1400 «صنایع شیمایی» نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد افت داشته است. صنایع شیمایی به لحاظ ضریب اهمیت در شاخص کل بالاترین ضریب را دارد به همین دلیل روند تولید این صنعت می تواند روی نرخ رشد کل اثرگذار باشد.

اما در میان محصولات منتخب ارزیابی شده در اسفند 1400 گروههای «صنایع دارویی» ، «صنایع غذایی»، «محصولات فلزی»، «محصولات کاغذی» و «کانی های غیرفلزی» بیشترین افت تولید را داشته اند.

براساس آمارهای اعلام شده افت تولید «صنایع دارویی» در اسفند سال گذشته 5.1 درصد بوده و این افت برای «صنایع غذایی» نیز 4.3 ثبت شده است

از سوی دیگر وضعیت تولید «محصولات فلزی» و  «محصولات کاغذی» نیز در این دوره از افت 3.5 درصدی حکایت دارد.

اما کدام محصولات رشد تولید داشته اند؟ داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی «منسوجات»، «خودرو و قطعات» و «ماشین آلات و تجهیزات» رشد تولید داشته اند.

2