به گزارش اکوایران؛ طی مدت یاد شده ایران توانست بالغ بر 11 میلیون و 687 هزار تن محصولات زنجیره فولاد را به 59 کشور جهان صادر کند. ارزش صادرات زنجیره فولاد ایران طی سال 1400 به بیش از 7.4 میلیارد دلار رسید و بیش از 11.7 میلیون تن انواع فولاد، روانه بازارهای هدف شد.

براساس ارزیابی صورت گرفته طی سال گذشته، کشور های چین، عراق، اندونزی، تایلند و امارات 5 بازار کلیدی صادرات زنجیره فولاد ایران بودند که بیش از 76 درصد کل صادرات کشور را شامل شدند.

داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که چین 27.3 درصد از بازار صادرات زنجیره فولاد ایران را به خود اختصاص داده است. طی این مدت بیش از 3 میلیون و 540 هزار تن محصول به ارزش 2میلیون و 21هزار دلار به چین صادر شده است که معادل 30 درصد از حجم کل صادرات زنجیره فولاد ایران در مدت یاد شده است.

همچنین عراق و اندونزی نیز به ترتیب با واردات یک میلیون و 900 هزار تن(معادل یک میلیون و 261 هزار دلار) و یک میلیون و 697 هزار تن(معادل یک میلیون و 93هزار دلار) سهم ارزشی 17 درصدی و 14.8 درصدی از مجموع صادرات زنجیره فولاد ایران را دارا بودند.

طی مدت یاد شده، تایلند نیز سهم ارزشی 10.1 درصدی(یک میلیون و 168هزارتن) و امارات سهم 7.3 درصدی (724هزار و 170 تن) را از مجموع صادرات زنجیره فولاد ایران به خود اختصاص دادند.