به گزارش اکوایران؛ ایران یکی از شرکای تجاری اتحادیه اروپا محسوب می شود. در فصل نخست 2022 تجارت ایران با اتحادیه اروپا به حدود 1.33 میلیارد یورو رسید که 20.7 درصد از آن به صادرات ایران به این اتحادیه و 79.3 درصد هم مربوط به واردات ایران از این اتحادیه بوده، با این شرایط می توان گفت با شروع جنگ روسیه و اوکراین سهم ایران از بازارهای اتحادیه اروپا کاهش بسیاری یافته است.   

کالاهای وارداتی از اروپا

با توجه به شرایط کنونی این سوال مطرح می شود که در فصل نخست سال 2022 چه اقلامی از اتحادیه اروپا راهی بازار  ایران شده است؟ براساس داده های اعلام شده از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در دوره زمانی مورد بررسی سه گروه کالایی عمده وارداتی ایران از اتحادیه اروپا از اتحادیه اروپا وراد ایران شده اند. این سه گروه شامل «ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل» با اراش 327 میلیون یورو، «مواد غذایی و حیوانات زنده» با ارزش 261 میلیون یورو و «محصولات شیمیایی» با اراش 254 میلیون یورو می شود. با توجه به داده های اعلام شده در مقایسه با فصل مشابه قبل اقلام مذکور به ترتیب  افزایش  6.9 درصد، 60 درصد و 11 درصد داشته اند.

sssss

 کالاهای صادراتی به اروپا

اما چه کالاهایی در این دوران توانسته اند به اروپا صادر شوند؟ ارزیابی ها نشان دهنده آن است که در مقابل سه گروه کالایی وارداتی «مواد غذایی و حیوانات زنده» با ارزش 89 میلیون یورو، «محصولات شیمیایی» با ارزش حدود 73 میلیون یورو و »کالا صنعتی طبقه بندی شده بر حسب مواد» با ارزش 57 میلیون یورو جزء کالاهای عمده صادراتی ایران به اتحادیه اروپا محسوب می شوند. آمار اعلام شده نشان می دهد که روند صادرات کالاهای مذکور نسبت به فصل مشابه قبل، به ترتیب حدود منفی 0.7 درصد، مثبت 110 درصد و 40 درصد رشد داشته است.    

نکته قابل توجه در فهرست کالای صادراتی و واردتی مذکور وجود «مواد غذایی و حیوانات زنده» در هر دو گروه است. به گفته فعالان این بخش با توجه به گستردگی اقلامی که در این بخش وجود دارد نیاز کشورها به آن هم بیشتر است و این امر موجب شده تا این گروه هم در فهرست صادراتی و وارداتی باشد.  

aaaaa