به گزارش اکوایران؛ در پانزدهمین همایش مشترک میان دو کشور دو کشور اعلام کردند که پس از راه اندازی صرافی امروز دو کشور بر ایجاد بانک مشترک به تفاهم رسیده اند. در این خصوص کیوان کاشفی رییس اتاق مشترک ایران و سوریه نیز با تایید اینکه تاسیس بانک مشترک مورد تایید سران دو کشور قرار دارد می گوید: تاسیس بانک در دستور کار دو کشور قرار دارد و در سفر معاون اول رییس جمهور ایران به سوریه هم این توافق نامه امضا شده و بانک‌های مرکزی دو کشور به دنبال انجام آن هستند، اما یکسری مسائل قانونی را هر دو طرف دارند ضمن اینکه هر دو طرف تحریم هستند این اقدامی کمی با مشکل مواجه شده است.

در مرحله اول که مرحله صرافی است را راه انداخته ایم و امروز ما خیلی نگران تبادل پول از طریق صرافی ها نیستیم، اما به دنبال این هستیم که این کار از طریق بانک صورت گیرد، چرا که از طریق بانک امکان تبادل از طریق لیر سوری و ریال ایرانی خیلی راحتر خواهد بود و واسطه گری دلار هم حذف خواهد شد.