به گزارش اکوایران: در سفری که در اردیبهشت ماه قطری ها به تهران داشتند آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته به حجم پایین مبادله ایران با قطر بسیار قطر باز می گردد، بطوریکه مسوولین دو طرف در این دیدار بر این نکته تاکید کردند که سطح مبادلات تجاری دوکشور بسیاری ناچیز است که می‌توان با سرمایه گذاری ویژه در بخش کشاورزی آن را افزایش داد و در گام نخست آن را به یک میلیارد دلار رساند.

حال پس از سفر ایران به قطر رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر هیات تجاری ایران به قطر براین تاکید می کند که یکی از اساسی ترین و اولین گام های توسعه تجارت با کشورهای دیگر را برقراری ارتباط تجار دو کشور است.

علیرضا پیمان پاک همچنین با اشاره به سفر هیات تجاری ایران به قطر گفت: زمانی که ارتباط میان تجار دو کشور برقرار شد، این سازمان تمام تلاش خود را برای پشتیبانی جهت استمرار این ارتباط به کار می ببندد.  وی در ادامه گفت: کشور قطر با وجود نزدیکی سیاسی،  سهم بسیار پایینی در حوزه تجارت با ایران دارد و اگر به تراز تجاری دو کشور نگاه کنیم این عدد بسیار پایین و ناچیز است.

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اولین گامی که می توان  در زمینه توسعه روابط تجاری برداشت، بحث برقراری ارتباط میان تجار دو کشور است.

وی افزود: تجار دو کشور باید با ظرفیت های یکدیگر آشنا شوند تا این ارتباط تجاری شکل گیرد و ما نیز آن الزاماتی که برای پایداری این تجارت نیاز است، اعم از بحث های لجستیکی، گمرکی، پولی، مالی و بانکی را پشتیبانی و تامین می کنیم.

پیمان پاک سفر هیات تجاری ایران به قطر را سفر بزرگترین هیات تجاری ایرانی به این کشور در تاریخ روابط ایران و قطر خواند و افزود: زمانی که ارتباط بین تجار شکل بگیرد، ما برای پشتیبانی جهت استمرار این تجارت و تداوم ارتباط، تمام تلاش خود را می کنیم.