به گزارش اکوایران؛ براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت سهم واردات این سه دسته کالا به لحاظ ارزشی در سال 1400 نسبت به 99 تقریبا برابر بوده و اختلاف چندانی بایکدیگر نداشته اند. براساس آمار اعلام شده سهم ارزشی کالای واسطه ای در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال 99 برابر با 36.9 درصد بوده و این سهم برای کالای مصرفی برابر با 35.6 درصد و سهم کالای سرمایه ای نیز برابر با 35.2 درصد بوده است.

کالای سرمایه ای در میان کالا و تجهیزاتی قرار دارد که در تولید محصولات و خدمات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و به طور مستقیما برای تولید کالا یا خدمات به کار می رود، با این شرایط افزایش واردات این کالاها می تواند افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید را به همراه داشته باشد و ایجاد ارزش افزوده کند. با این شرایط آنچه مسلم است هر چقدر سهم این بخش در صادرات افزایش یابد، شاهد افزایش دارایی ها ثابت بخش تولید که عمدتا شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلات می‌شود خواهیم بود. اما آنچه در سال گذشته شاهد آن بوده ایم تقسیم سهم وادرات میان این سه گروه با فاصله اندک بوده است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که وزن کالای سرمایه ای برابر با 710 هزار تن بوده که در نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 32 درصدی داشته است. ارزش کالای سرمایه ای وارداتی نیز برابر با 7میلیارد و 242 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 99 رشدی 35.2 درصدی داشته است.

وضعیت واردات کالای واسطه ای

با توجه به آمار اعلام شده سهم کالای واسطه ای نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی رشدی 36.9 درصدی داشته و به لحاظ وزنی نیز رشدی 22.3 درصدی را ثبت کرده است. با توجه به آمار وزارت صمت مجموع کالای واسطه ای وارد شده به کشور در سال 1400 برابر با 37 میلیارد و 156 میلیون دلار بوده است. کالاهای واسطه ای به کالاهایی گفته می‌شود که در تولید سایر کالاها به کار می‌رود و شامل مواد اولیه و نهاده‌های مختلف دامی، کشاورزی و صنعتی است. با این شرایط می توان گفت این کالاها می توانند روند تولید کالا را شتاب دهند. بسیاری از واحدهای تولیدی ما در دو بخش کالای واسطه ای و سرمایه ای با مشکل روبرو هستند و تامین مواد اولیه از یک سو و ماشین آلات مورد نیاز از سوی دیگر برای آنها دردسر ساز شده است، با این شرایط می توان گفت باید سهم این دو گروه در واردات بیشتر از گروه مصرفی باشد.

سهم کالای مصرفی از واردات

اما وضعیت کالای مصرفی از واردات این سه گروه در سال 1400 چه میزان بوده است؟ ارزیابی ها نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی  8 میلیارد و 559 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 35.6 درصدی به لحاظ ارزشی داشته است. کالای مصرفی، آن دسته از کالایی است که بدون هیچ‌گونه تغییری در آن، قابلیت مصرف داشته باشد و به گفته فعالان اقتصادی این نوع کالا در رده کالاهایی قرار دارند که وابستگی کشور را افزایش می دهند، به همین منظور کشورهای پیشرفته واردات خود را بجای کالای مصرفی به کالای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص می دهند.