به گزارش اکوایران کارنامه تجارت خارجی غیر نفتی کشور در فصل بهار نشان دهنده آن است که در سه ماهه امسال نزدیک به 36میلیون تن کالا به ارزش 25.5میلیارد دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که شاهد رشد 19.5درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.

براساس آمار گمرک، سهم صادرات ایران از این میزان تجارت، 27.7میلیون تن کالا به ارزش 13میلیارد و 69میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش 21درصدی همراه بوده است.

در این خصوص علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران می گوید: واردات ایران در این مدت نیز با هشت میلیون و 154هزار تن به 12میلیارد و 464میلیون دلار رسید که 18درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

 براساس آمار گمرک مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار کشورهای چین با چهار میلیارد و 214میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و 824میلیون دلار،ترکیه با یک میلیارد و 737میلیون دلار،امارات با یک میلیارد و 645میلیون دلار و هند با 424میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشورمان بودند.

به گفته رئیس کل گمرک ایران کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار شامل کشورهای امارات با سه میلیارد و 426میلیون دلار، چین با سه میلیارد و 131میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و 273میلیون دلار،هند با 512میلیون دلار و آلمان با 456میلیون دلار، پنج کشور نخست تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند.