به گزارش اکوایران؛ دادنامه تکمیلی شعبه ۱۶ مبنی بر ابطال انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور نقض و رد شد. 

هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی یکی از دوره های بحث برانگیز بود که در زمستان سال 97 برگزار شد و ایراداتی که به این دوره از انتخابات گرفته شد موجب شد تا شکایت به دادگاه برسد؛ بطوریکه سال گذشته دادگاه حکم به ابطال انتخابات دوره هشتم داد، حکمی که برخی از آن با عنوان زلزله در اتاق بازرگانی یاد کردند. در خبر آمده بود که پس از سه پیگیری دادگستری حکم قطعی انحلال انتخابات اتاق‌های بازرگانی این دوره را صادر کرد و این حکم به زودی اجرایی خواهد شد. در حکم اولیه آمده بود «نتایج رای دادگاه نشان می‌دهد پس از صدور رای در 24 اسفند 1400 در دادگاه تجدیدنظر، درحال‌حاضر پرونده تخلفات انتخاباتی اتاق بازرگانی در دادگاه بدوی بوده و از زمان ارسال پرونده، دادگاه بدوی یک‌ماه وقت دارد این حکم را برای اجرای احکام بفرستد». حال با گذشته حدود 4 ماه از صدور حکم اولیه حکم دادنامه اولیه صادر شد که از ابطال رای اولیه حکایت داشت.

در رای نهایی آمده است در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب کند به دادگاه ارائه نکرده اند و جهات تجدید نظر خواه بعمل آمده نیز با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون دادرسی مدنی مطابقت ندارد. علی هذا دادگاه ضمن رای لایحه اعتراضیه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض را تایید و استوار می کند.