رییس سازمان توسعه تجارت در یک برنامه تلویزیونی از افزایشی چند برابری صادرات غیرنفتی کشور در یک سال گذشته و رشد ۵۵ درصدی صادرات کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپا خبر داد.

اما این رشد صادراتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور چگونه اتفاق افتاد؟ 

فعالان اقتصادی برای رشد صادراتی کشور که از نظر ارزشی ثبت شده، مجموعه ای از عوامل را دخیل می دانند. آنها معتقدند، این رشد ناشی از تورم جهانی و افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین است و صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به لحاظ وزنی نقش زیادی در بهبود آمارها و صادرات کشور نداشته است.