به گزارش اکوایران؛ به گفته برگزارکنندگان این مراسم تیم ابراهیم رئیسی برای پوشش مراسم روز صنعت فقط اجازه حضور سایت‌های وابسته به نهاد ریاست جمهوری را داده بود و پوشش مراسم برای سایر خبرنگاران زمان اهدای جوایز وزیر صمت مجاز شد.

اختصاصی سازی در حالی است که در تمام سنوات قبلی تمام رسانه‌ها امکان پوشش را داشتند. نکته قابل تأمل‌تر این است که در چنین برنامه‌هایی، مسؤولین و همراهان آنها از پاویون مخصوص وارد و خارج می‌شوند و مسیر خبرنگاران محدود به پوشش سخنرانی رسمی بود اما در این دوره روز صنعت به طور کامل انحصاری شد.

ظاهرا در عرصه اقتصاد با مسؤولینی روبرو هستیم که سعی دارند تا در کنار تصمیم گیری‌های اقتصادی وارد عرصه رسانه اقتصادی هم بشوند.  

اما از سوی دیگر این پرسش مطرح می شود که رئیس دولت سیزدهم چه سرّ مگویی را می‌خواسته در سخنان خود بیان کند که خبرنگاران حوزه صنعت نامحرم  به شمار می‌آمدند؟