به گزارش اکوایران؛ در شروط اعلام شده این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته که بر اساس مصوبه جدید کمیته اقدام ارزی، انقضا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ با رعایت تمامی شروط در نظر گرفته شده از سوی کمیته اقدام ارزی تا پایان مردادماه ۱۴۰۱، مانع از ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نخواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس این مصوبه، چنانچه تمامی شروط تعیین شده به صورت هم‌زمان رعایت شود، صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ قادر خواهند بود نسبت به ثبت سفارش، ترخیص کالا و تخصیص ارز اقدام کنند.

اما چه کالای مشمول شروط سه گانه خواهند بود؟ در این خصوص می توان به «کالای دارای قبض انبار به تاریخ قبل از ابلاغ مصوبه جلسه ۷۶ مورخ ۳۱ خرداد سال جاری «واردات کالاهای مشمول فقط در مقابل صادرات خود صادرکننده» و در عین حال، «ارائه تعهد محضری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان صادرکنندگان کارت بازرگانی مبنی بر عدم تأمین ارز از منابع داخلی و عدم انجام صادرات تا ایفای تعهدات ارزی معوقه»، اشاره کرد که در شروط سه گانه کمیته اقدام ارزی برای برخورداری دارندگان تعهد ارزی از فرصت این مصوبه در نظر گرفته شده اند.

تخصیص ارز در این پروسه فقط از محل ارز حاصل از صادرات خود صادرکننده خواهد بود.