به گزارش اکوایران؛ بازارهای صادراتی را می توان یکی از معیارهای رشد تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنایع وابسته به بازارهای صادراتی دانست. به همین دلیل تغییر فرآیندها و رویه های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی از جمله عواملی است که می تواند تغییراتی در تولید را شکل دهد. با این شرایط رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را نشان  می‌دهد.

با این شرایط می توان گفت اثر صادرات بر رشد تولید، براساس میزان صادرات محوری بودن به دو گروه تقسیم می شود و از سوی دیگر ملاک از درصد محصول صادراتی به کل فروش هر شرکت معیار اصلی صادرات محور بودن شرکت را تشکیل می دهد. براساس نمودار «رشد تولید در شرکت های صادرات محور در مقایسه با سایر شرکت ها» نشان دهنده آن است که قسمت هاشور کمرنگ دوره هایی را مشخص می کند که رشد تولید در شرکت های صادرات محور پایین تر از سایر شرکت های با وابستگی کمتر به صادرات بوده است و در آن دوره ها موانع صادراتی مانع بالقوه رشد تولید بحساب می آید و در دوره های که هاشور پررنگ تر شده است اثر محدودیت صادرات عمیق تر است این به معنی آن است که همبستگی منفی بین وابستگی به صادرات و رشد بیشتر است. 

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از سوی پژوهشکده پولی و بانکی می توان گفت از آبان ماه سال 1399 تا خرداد ۱۴۰۱ برخلاف دوره قبلی رشد تولید صنایع صادرات محور از رشد تولید سایر صنایع پایین تر بوده است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ با وجود اینکه رشد شاخص تولید شرکت‌های صادرات محور شدید منفی بوده رشد شاخص تولید شرکت‌هایی که کمتر به صادرات اتکا داشتند به بیش از ۶ درصد رسیده است و اختلاف رشد این دو گروه به ۱۰ درصد رسیده بود که نشان از این دارد که در این ماه شرکت‌های صادراتی رشد کمتری نسبت به سایر شرکتها داشتند. اگرچه این اختلاف در خردادماه کمتر شد اما کماکان رشد شرکت‌های صادراتی نسبت به سایر شرکتها کمتر گزارش شده است.

صادرکنندگان همواره از وجود موانع صادراتی گلایه داشته اند و وجود ترمزهای صادراتی را یکی از عوامل مشکل‌ساز در این بخش یاد می کنند. مشکلاتی که موجب شده تا در برخی مواقع صادرات نه تنها به کندی صورت گیرد بلکه متوقف شود. عواملی که بسیاری از آنها به دست‌اندازهای داخلی باز می گردد که از آنها به تحریم های داخلی یاد می شود که در کنار تحریم های بین المللی روند صادرات را با مشکلات بسیاری مواجه می کند. 

Capture