به گزارش اکوایران؛ علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت در اسفند سال جاری افق صادراتی در سال 1401 را 55 میلیارد دلار در نظر گرفته بود.   

افق صادرات غبرنفتی اعلام شده از سوی پبمان‌ پاک این سوال را مطرح می کند که آیا ابزارهای دستیابی به عدد مذکور امکان پذیر است و برای دستیابی به این میزان صادرات چه برنامه های را باید در دستور کار قرار داد؟

توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و استراتژیک عمده ابزار دستیابی به این هدف محسوب می شود. متولیان این بخش معتقدند تجارت با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه و استفاده از بازارهای این کشورها می تواند رشد صادرات را به همراه داشته باشد، هدفی که در دولت های قبل هم در دستور کار بوده است. در این خصوص پیمان پاک می گوید: سازمان توسعه تجارت قصد دارد چند کشور را به عنوان مبدا و مقصد صادرات و واردات ایران تعیین کند تا همه تمرکز خود را بر گسترش روابط تجاری با این کشورها اختصاص دهد. اما ارزیابی ها به گفته پیمان پاک نشان دهنده آت است که کشورهای خارجی به سه مساله کالاهای ایرانی انتقاد دارند، این سه مساله شامل «ثبات قیمت»، «ثبات کیفیت» و «زمان تحویل کالا» می شود که باید برای حل این مشکلات راهکاری درنظر گرفت. 

در سی و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رییس سازمان توسعه و تجارت در خصوص سایر مشکلاتی که بخش صادرات با آن روبرو است عنوان کرد:‌‌ حدود 80 تا 90 درصد مشکلات حوزه تجارت به دلیل خودتحریمی است و 10 تا 20 درصد آن ها مربوط به مسائل تحریم های کشور است. مشکلات تحریمی را می توان به راحتی رفع و مدیریت کرد زیرا در این بخش عزم‌ همه نهادها و دستگاه ها هماهنگ و نیت‌ها همسو است؛ بنابراین حل مشکلات خارجی نسبت به مسائل داخلی راحت تر است.

با توجه به مشکلاتی که در روند صادرات وجود دارد به گفته پیمان پاک برنامه‌های سازمان به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش برنامه‌ های توسعه تجارت کشور و بخش دوم رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه تجارت داریم؛ برنامه های که اجرایی کردن آنها می تواند روند صادرات کشور را بهبود بخشد.