به گزارش اکوایران؛ طی سالهای اخیر صادرکنندگان و تولیدکنندگان همواره تحریم ها را عامل اصلی مشکل در روند صادرات و یا تولید عنوان کرده اند و عاملی که به اعتقاد آنها روند صادرات و چرخه تعمین مواد اولیه آنها را با  مشکلات بسیاری مواجه کرده است، اما در این خصوص رییس سازمان توسعه و تجارت معتقد است تنها 10 درصد مشکلات مرتبط بخش صادرات مربوط به تحریم های بین المللی است و 90 درصد مربوط به خود تحریمی باز می گردد.

علاوه بر صادرات پژوهشکده پولی و بانکی در آخرین گزارش خود به گمرنگ شدن اثرتحریم ها بر تولید پرداخت. در این گزارش بر این نکته اشاره شده براساس این گزارش رشد واردات در صنایع واردات محور شدید به 6 درصد رسیده و در قله یک ساله قرار گرفته است. برخی از کارشناسان با استناد به این آمار معتقدند تحریم در خرداد ماه کمترین اثر را بر تولید گذاشته است. برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که این شاخص رکوردزنی کرده می توان گفت تحریم ها اثر کمتری را بر تولید گذاشته و کاهش سرعت رشد تولیدات صنعتی نمی تواند در نتیجه رشد تحریم ها باشد.

حال با توجه به اظهارات مطرح شده  رییس سازمان توسعه و تجارت در جمع فعالان اقتصادی استان فارس بر این نکته تاکید می کند که تحریم های خارجی را به راحتی می توان حل کرد، اما باید فکر به حال تحریم ها یا قوانین داخلی کرد.

رییس سازمان توسعه و تجارت ایران در ادامه به مشکل بازگشت ارز که یکی از مشکلات بزرگ تجار محسوب می شود پرداخت و عنوان کرد که به کمک بخش خصوصی روش های بازرگشت ارز تسهیل شده است.

یکی دیگر از مواردی که می تواند به بهبود روند صادرت کمک کند به موضوع تهاتر کالا باز می گردد، در این خصوص سازمان توسعه تجارت روند صادرات امکان واردات در مقابل صادرات را در نظر گرفته که این روش می تواند به رشد صادرات کمک بسزایی کنند، البته علیرضا پیمان پاک در این خصوص یک محدودیت در نظر گرفته که این محدودیت مربوط به کالاهای بزرگ مثل پتروشیمی و فولاد می شود.

به گفته پیمان پاک؛ زمان نیاز است تا ساختار سازمان توسعه تجارت ایران اصولی و حرفه‌ای شده و بتواند کارها را با کارایی لازم انجام دهد.