به گزارش اکوایران؛ امروز رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره تغییر در ستاد وزارتخانه را آغاز کرد. فاطمی‌ امین علاوه بر تغییر یک معاون نام معاونت را نیز تغییر داد. باحکم او  رضا محتشمی پور جایگزین اسدالله کشاورز در بخش معدن صمت شد. کشاورز معاون معدنی و صنایع معدنی این وزارتخانه بود، اما جانشینش "معاون معادن و فرآروی مواد" می شود. 

در واقع محتشمی پور که در بورس کالا فعال بوده حال با عنوان «معاونت معاونت معادن و فراوری مواد» صمت فعالیت می کند و عنوان معاونت معدنی نیز همچون شخص معاون تغییر می کند. پیش از این شایعه شده بود که فاطمی امین می خواهد برای معاون معدنی این وزارتخانه قائم مقام تعیین کند، اما ظاهرا به تغییر نام این معاونت بسنده کرد. برای معاون و معاونت جدید چهار ماموریت تعریف شده است که شامل «تمرکز بر مواد پیشرفته»، «صنایع منبع پایه»، «فناوری های نوین» و «بازار» می شود. 

این معاونت متولی مجموعه ای است که بخش زیادی از فرآورده های ان در بورس کالا داد و ستد می شود مسئولیتی که در حکم وزیر نیز دیده شده و بر آن صحه گذشته است. سایت رسمی  وزارتخانه به نقل از فاطمی امین ، در خصوص ماموریت بازار این معاونت آورده است«با تعریف قواعد و سازوکار در این بخش باید یک بازار خود تنظیم و با حداقل مداخله بیرونی ایجاد کنیم و این مأموریت جدید با تمرکز ویژه بر سازوکار بورس و مدیریت کنترل بازار مبتنی بر بورس است».

این جمله نشان می دهد وزیر جدید دنبال یک بازار خود تنظیم است، البته نگارش نقل قول وزیر نامفهموم است و پیگیری های اکو ایران از وزارتخانه موثر نبود به همین دلیل اگر پاراف سایت رسمی وزارتخانه مبنا قرار گیرد معاونت جدید باید برای عرضه محصولات معدنی در بورس کالا برنامه ریزی کند. 

ماموریتی که بی ارتباط با پست قبلی او نیز نیست و می تواند گفت در دوره او محصولات معدنی در بورس کالا عرضه شود و او نیز زیر پوستی نظارت بر این بازار را بر عهده می گیرد. 

 رضامحتشمی پور پیش از این  قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران و معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، بوده است.