به گزارش اکوایران؛ استارت تغییر نام معاونت ها در وزارت صمت و ایجاد معاونت جدید از بخش معدن زده شد؛ بطوریکه در ابتدای امر «معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت» به «معاونت معادن و صنایع منبع پایه» تغییر نام داد و رضا محتشمی پور جایگزین اسدالله کشاورز شد.

این روند حال با توجه به نامه ای که از سوی دفتر رییس جمهور منتشر شده از ادامه دار بودن این تغییرات حکایت دارد،‌ بطوریکه با پیشنهاد رییس جمهور چهار معاونت جدید در وزارت صمت ، تغییر نام و ساختار خواهند داشت که در این میان سه معاونت جدید برای سیاستگذاری در بخش صنعت تعریف شده است.

معاونت های جدید شامل «معاونت صنایع حمل و نقل»، «معاونت صنایع عمومی»، «معاونت صنایع ماشین سازی و تجهیزات»، «معاونت معادن و صنایع منبع پایه» و «معاونت تجارت و خدمات» می شود، که برای هر کدام وظایف خاصی تعریف شده است.

معاون صنایع حمل و نقل

یکی از معاونت های جدید که تشکیل آن در دستور کار قرار گرفته « معاون صنایع حمل و نقل» است. براساس پیش بینی های صورت گرفته این معاونت شامل «دفتر صنایع خودرو» ، «دفتر صنایع ریکی و دریایی»،«دفتر صنایع هوافضا» و «دفتر صنایع دوچرخه و موتورسیکلت» می شود. براساس شنیده ها برای این معاونت فرشاد مقیمی مدیرعامل فعلی گروه صنعتی ایران خودرو درنظر گرفته شده است.

معاونت صنایع عمومی

از دیگر معاونت های که در چارت جدید وزارت صمت درنظر گرفته شده است می توان به «معاونت صنایع عمومی» اشاره کرد. برای این معاونت نیز چهار «دفتر صنایع منسوجات، چرم و پوشاک»، «دفتر صنایع غذا، دارو و بهداشتی»، «دفتر صنایع سلولوزی، چاپ و نوشت افزار» و «دفتر صنایع لوازم خانگی اداری و تاسیسات ساختمانی» در نظر گرفته شده و براساس شنیده ها محمدمهدی برادران خلخالی برای این معاونت انتخاب شده است.

معاونت صنایع ماشین سازی و تجهیزات

 «معاونت صنایع ماشین سازی و تجهیزات» معاونت دیگری است که در چارت جدید وزارت صمت به چشم می خورد. براساس شنیده ها امیر رضا رجبی برای این معاونت در نظر گرفته شده است. این معاونت شامل «دفترماشین آلات و تجهیزات خط تولید»، «دفتر ماشین آلات و تجهیزات برقی و الکترونیکی»، «دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی»، «دفتر صنایع بازیافت»، «دفتر صنایع نرم افزار» و «دفتر تجهیزات پزشکی و ...» خواهد بود.  

معاونت معادن و صنایع منبع پایه

«معاونت معادن و صنایع منبع پایه» اولین معاونتی است که همزمان با معرفی معاون جدید این بخش تغییر نام آن نیز اعلام شد. برای این معاونت وظایف مختلفی در نظر گرفته شده    رضا محتشمی پور به عنوان «معاونت معادن و صنایع منبع پایه» و جایگزین اسدالله کشاورز انتخاب شد. برای این معاونت پنج دفتر «اکتشافات و بهره برداری معادن»، «صنایع کانی فلزی»، «کانی غیرفلزی»، «صنایع شیمیایی و پلیمر» و «مواد پیشرفته» در نظر گرفته شده است.

معاونت تجارت و خدمات

چهارمین معاونت در چارت جدید مربوط به معاونت «تجارت و خدمات» است. براساس شنیده ها قرار است علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان این معاونت انتخاب شود. برای این بخش نیز چهار دفتر « خدمات آماد و توزیع»، «خدمات نگهداری و تعمیر»،‌«خدمات کسب و کار» و «خدمات عمومی» پیش بینی شده است.