به گزارش اکوایران؛ کندی در روند ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور موجب شده تا در حال حاضر علاوه بر آنکه بازار با کمبود برخی کالاهای اساسی روبرو شده شاهد انباشت این کالا در گمرکات کشور نیز باشیم. اتفاقی که در برخی موارد فساد کالاهای دپو شده در گمرکات را به همراه داشته است. مشکلی که در حال حاضر به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز رسیده؛ بطوریکه کندی در روند تشریفات و ارسال اظهارنامه های کالا متروکه موجب شده تا رسوب کالا به این سازمان نیز برسد.

مشکل به وجود آمده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجب شد علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک کشور در نامه ای به گمرکات کشور اعلام کند، علاوه بر تاخیر در اعلام مهلت منقضی کالاهای تخلیه شده از سوی مرجع تحویل گیرنده، تاخیر در انجام تشریفات رویه متروکه و تنظیم و ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز موجب رسوب کالا شده است که به هیچ وجه این موضوع قابل اغماض نیست. لذا به منظور جلوگیری از رسوب کالا و همچنین تضییع حقوق دولت و بیت المال روند ارسال اظهارنامه های اموال متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را تسریع کنید.

در این نامه سه دستورالعمل نیز برای رفع مشکل رسوب کالا در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به گمرکات ابلاغ شده است که شامل موارد زیر می شود:

١- اجرای به موقع تکلیف گمرک در راستای تبصره ٢ ماده ۳٤ ق.ا.گ در تنظیم اظهارنامه متروکه و ارسال به موقع اطلاعات اظهارنامه های متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

٢- جهت جلوگیری از رسوب مجدد کالای اظهارنامه های متروکه شده هرگونه اقدام در اجرای تبصره یک ماده ۳۳ ق.ا.گ منوط به ارائه درخواست کتبی ذینفع و تعهد پرداخت یا تضمین حقوق ورودی، ارائه مجوزهای قانونی(حسب مورد) و رفع سایر نواقص تشریفات گمرکی بوده،   لذا از پذیرش  اعاده اظهارنامه هایی که فاقد شرایط کامل جهت طی تشریفات ترخیص قطعی می باشند جدا خودداری شود.

 ۳- اظهارنامه کالاهایی که پس از پایان تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده لیکن صاحبان کالا ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری ، نسبت به خروج کالا اقدام نکرده است به قید فوریت و ضمن اخطار سیستمی با مهلت بیست روزه به صاحبان کالا اقدام و پیگیری لازم صورت پذیرد.

در این نامه بر این نکته نیز تاکید شده است که پیگیری تمامی اظهارنامه های متروکه سال های قبل و تعیین تکلیف آنها مورد تاکید بوده و با توجه به حساسیت موضوع ضرورت دارد ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی بر فرآیند رویه متروکه بصورت مستمر نظارت کنند.