به گزارش اکوایران؛ براساس قانون مالیات برارزش افزوده عرضه و واردات کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه از تاریخ 13 دی 1400 معاف از مالیات بر عوارض و ارزش افزوده معاف شدند.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی علاوه موارد مذکور، محصولات و خدمات مرتبط با این حوزه نیز از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف شده اند که این محصولات شامل« عرضه و واردات خمیر کاغذ، کاغذ باطله، دفتر تحریر، نسخه های کاغذی و الکترونیکی کتاب، روزنامه ، مجله و نشریه» و «ارائه خدمات چاپ و نشر که شامل زینک و چاپ ، انتشار روزنامه (کاغذی یا الکترونیکی)، کتاب و نشریه، خدمات نشر و توزیع کتاب، روزنامه و نشریه» می شود.

اما در کنار موارد ذکر شده که معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده اند. دو گروه «خدمات مربوط به موسسات کمک آموزشی و کنکور» و «هرگونه تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه و تشریات» براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مشمول این معافیت نخواهند شد.

مالیات