به گزارش اکوایران ؛ علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت در این توئیت آورده است:

رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی و گذار زود هنگام از 40 میلیارد دلار، بیشتر حاصل دلگرمی صادرکنندگان از رویکرد حمایتی دولت سیزدهم بود.

با محقق شدن اقدامات و برنامه های زیر ساختی دولت به زودی شاهد جهش چشمیگر در این بخش خواهیم بود.

14001024000160_Test_NewPhotoFree