برنامه تقاطع

آیا قصد دولت از واگذاری سهامش در خودروسازی جدی است؟

نزدیک به 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می گذرد این در شرایطی است که هیچ دولتی از عهده خصوصی سازی خودروسازی ها تا به امروز بر نیامده است.هر چند سهام خودروسازی تحت عنوان خصوصی سازی به برخی از شرکت ها واگذار شده اما واگذاری ها به شکلی بوده که هیچ تغییری در سهامداری این شرکت ها رخ نداده است . حالا زمزمه خصوصی سازی بیش از گذشته به گوش می رسد و عنوان می شود که دولت احتمالا از روش تشکیل صندوق سرمایه گذاری برای واگذاری سهام به مردم استفاده خواهد کرد . صندوق هایی که هم اکنون وجهی از خصوصی سازی و غیردولتی کردن اقتصاد را به نمایش گذاشته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد