برنامه تقاطع

خرید خودرو با بلیط بخت آزمایی

در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار موضوعاتی همچون قیمت گذاری خودرو در کارخانه و بازار و همچنین روش های فروش خودرو از سوی خودروسازان تعیین تکلیف شد.طبق مصوبات این ستاد با فرمول شورای رقابت 10 و 23 درصد به قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا افزوده شد و فروشندگان بازار نیز ملزم به فروش خودروی با  سود حداکثر 10 درصدی شدند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد