برنامه تقاطع

تحریک تقاضا با اهرم بخت آزمایی

پس از گذشت ماه ها آشفتگی و التهاب در بازار خودرو ، خودروسازان از هفتم خردادماه به شیوه ای جدید اقدام به فروش محصولات تولیدی خود کرده اند. شیوه ای بر پایه بخت آزمایی .

اما آیا این روش در بلند مدت می تواند تقاضای کاذب بازار را کاهش دهد ؟

آنچه مشخص است پس از اعلام شرایط فروش خودرو با بخت آزمایی متقاضیان زیادی ترغیب شدند تا شانس خود را در این زمینه امتخان کنند در نتیجه بخشی از تقاضای غیرفعال که پیش از این انگیزه ای برای حضور در بازار خودرو و یا خرید نداشت هم اکنون برای بخت آزمایی به میدان آمده است . بنابراین به نظر می رسد که قرعه کشی نه تنها فتیله تقاضا را پایین نکشیده بلکه خود محرک جدید تقاضا نیز شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد