برنامه تقاطع

سمت و سوی تقاضا در بازار خودرو

پس از پایان ثبت نام فروش فوق العاده ، قرعه کشی به فاصله اندکی آغاز خواهد شد . در اولین فروش فوق العاده عرضه 25 هزار خودرو پیش بینی شده این در شرایطی است که پنج میلیون متقاضی در این طرح شرکت کرده اند

. سیاستگذار خودرویی با حذف برخی الزامات حضور در فروش فوق العاده متقاضیان زیادی را ترغیب به بخت آزمایی در خرید خودرو خرید حال باید دید که روش های فروش مد نظر وزارت صمت قادر به مدیریت بازار خودرو خواهد شد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد