برنامه تقاطع

افزایش تابستانه قیمت خودرو؟

تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو

با اعلام رییس شورای رقابت، قیمت خودرو بر حسب نیاز به‌صورت فصلی بازنگری می‌شود ، این در شرایطی است که به دلیل افزایش نرخ ارز، و تورم عمومی انتظار می رود قیمت خودرو در تابستان بار دیگر افزایش محسوسی یابد. آنچه مشخص است شورای رقابت در دور جدید حضور خود در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، قرار است قیمت‌ها را هر سه ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی مورد بازنگری قرار دهد.این تصمیم شورای رقابت با استقبال دست اندرکاران صنعت خودرو روبروست چرا که  خودروسازان این فرصت را پیدا خواهند کرد که قیمت خودرو را به هزینه تولید نزدیک کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد