برنامه تقاطع

تب و تاب ساخت پلتفرم خودرو

این روزها خودروسازی ایران را باز هم تب پلت‌ فرم ملی گرفته است؛ آن هم در شرایطی که صنعت خودرو با کمبود نقدینگی دست به گریبان بوده و به خاطر تحریم، همکار بین‌المللی معتبری برای اجرای این پروژه بزرگ وجود ندارد.

 از طرف دیگر طی تقریبا دو دهه گذشته بارها صحبت از طراحی و ساخت پلت ‌فرمی اختصاصی به میان آمده و دولت‌ها و مدیران عامل خودروسازی و حتی قطعه‌سازان، به میل و سلیقه خود، طراحی پلت‌فرم ملی را در دستور کار قرار داده‌اند، با این حال هیچ کدام به سرانجام نرسیده و اجرایی نشده‌اند.حالا برخی نمایندگان مجلس یازدهم پا پیش گذاشتند تا شاید این بار طراحی و ساخت پلتفرم داخلی به ثمر نشیند.سوالی که مطرح می شود این است که چرا اقدامات قبلی برای ساخت و طراحی پلتفرم به نتیجه مطلوبی نرسد و آیا حالا با ورود مجلس و دانشگاه به این حوزه شاهد ساخت پلتفرم ملی  در آینده نزدیک خواهیم بود ؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد