برنامه تقاطع

افزایش نرخ بنزین و اثر آن بر بازار خودرو

در این برنامه از تقاطع به تاثیر افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن بر قیمت خودرو پرداخته می شود. در این برنامه اشاره می شود که برخلاف انتظار که می بایست قیمت خودرو ها و یا حداقل خودروهای پرمصرف کاهش پیدا کنند ، شاهد افزایش قیمت بودیم که در این خصوص با کارشناس برنامه آقای سعید لیلاز گفتگویی انجام شده است.

آقای لیلاز در این گفتگو اشاره می کند که پیشنهاد دهنده سهمیه بندی بنزین بوده تاکید می کند که مخالف شوک درمانی در هیچ بخشی از اقتصاد موجه نیست. ایشان اشاره می کند در دولت آقای هاشمی و حتی قبل از انقلاب مقرر بوده که سالانه قیمت سوخت افزایش پیدا کند و لی آقایان توکلی و حداد عادل این را لغو کردند. لیلاز معتقد است در کشورهای اروپایی بالا بودن نرخ سوخت باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان شده است. در بخش دیگر برنامه اشاره می شود نقش تولید کنندگان خودرو در میزان مصرف سوخت و اتلاف منابع چقدر می باشد و چه اقداماتی باید برای ارتقای کیفیت خودروها صورت پذیرد تا خودروهای کم مصرف به بازار عرضه شوند. در این برنامه در بخش دوربین تقاطع به ادعای آب سوز کردن خودرو ها نیز اشاره می شود .

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد