برنامه تقاطع

واکاوی ماجرای استاندارد آلایندگی

سوژه اصلی این قسمت از برنامه تقاطع استاندارد آلایندگی است. در این قسمت از برنامه موضوع استاندارد یورو ۵ و جدالی که بین خوروسازان و محیط زیست در گرفته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمان محیط زیست اعلام کرده است که خودروها از سال آینده باید با استاندارد یورو۵ عرضه شوند و همین موضوع سبب جدال بین خودروسازان و محیط زیست شده است. سازمان محیط زیست به شدت پیگیر این استانداردهاست و تاکید کرده است که چنانچه خودروها بدون این استاندارد عرضه شوند، مجوز شماره گذاری و پلاک نخواهد داد. از سوی دیگر، ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی قول داده طبق استاندارد مصوب محصولات را عرضه نماید. اما با آغاز پیش فروش ایران خودرو، سازمان محیط زیست اعلام کرد که این خودروها با قانون هوای پاک در تضاد است. 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد