بسته جامع آموزشی ( مدیریت کسب و کار ، مدیریت چابک و مدیریت پروژه)

بسته جامع آموزشی ( مدیریت کسب و کار ، مدیریت چابک و مدیریت پروژه) به سازمانها کمک می کند تا بتوانند هرم کسب و کارهای امروزی را در سه حوزه مدیریت کسب و کار ، چابک سازی کسب و کار و مدیریت حرفه ای پروژه ها و عملیات کسب و کار بصورت حرفه ای پیاده سازی کنند.

کسب و کارهای امروزی باید مدیریت کسب و کار خود را با روشهای نوین منطبق سازند. این کار از طریق بکارگیری و بومی سازی استانداردهای به روز و جدیدی مانند استاندارد BABOK امکان پذیر می باشد. همچنین برای  مدیریت چابک عملیات و پروژه ها، لازم است تا با اصول مدیریت چابک آشنا شوند. همچنین برای مدیریت حرفه ای پروژه های سازمان، استفاده از استاندارد جدید مدیریت پروژه یعنی PMBOK ۷ الزامی است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد