راهبردهای تغییر فرهنگ سازمان به فرهنگ دیجیتال

برای تحقق تحول دیجیتال و تغییر فرهنگ سازمان به فرهنگ دیجیتال ، باور داشتن به ارزش های چابک، یک الزام است و نه یک انتخاب.

امروزه تحول دیجیتال در سازمان ها و کسب و کارها بدون چابکی، نه تنها باعث جهش، بلکه باعث افول کسب و کار می شود. تحول دیجیتال، تدوین استراتژی کسب و کار و ارائه ارزش به مشتری با توجه به ارزش های ۴ گانه چابک است و در عصر دیجیتال امروزی، سازمان ها باید با بکارگیری ارزش های چابکی، از ابهام و تغییرات نترسند ، نوآور باشند، تجربه کنند، شکست بخورند ولی از این شکست ها، یاد بگیرند.

تحول چابک به تبدیل کل سازمان به محیطی چابک، منعطف‌ ، خودسازمانده و با قابلیت تغییر بر مبنای ارزش ها یا مانیفست های ۴ گانه چابک است . این ۴ ارزش عبارتند از:

۱-افراد و تعاملات اولویت دارد بر فرایندها و ابزار

۲-نرم افزار (خروجی) کارا اولویت دارد بر مستندسازی جامع

۳-همکاری و تعامل با مشتری اولویت دارد بر قرارداد کار

۴-پاسخگوئی به تغییرات، اولویت دارد بر پیروی از یک طرح

 

این ارزش ها باید در فرهنگ و رگ و ریشه سازمان جریان یابد و به فرهنگ سازمانی تبدیل شود. همچنین ذهنیت سازمانی باید در جهت پذیرش فرهنگ چابکی و خودسازماندهی و خود مدیریتی تغییر کند. سازمانی که تحول چابک را انتخاب می کند پاسخ گو، منعطف و سریع می شود.

 

در این دوره آموزشی به سوالاتی چون تغییر چیست؟ تحول چیست؟ این دو چه فرق هایی دارند؟ تحول دیجیتال چیست؟ و چه چیزی نیست؟ چرا تحول دیجیتال چابک در کسب و کارهای ایرانی الزامی است و چه فرصت ها و چالش هایی پیش روی شرکتها جهت اجرا و پیاده سازی تحول دیجیتال با رویکرد چابک است؟

 

سیلابس دوره راهبردهای تغییر فرهنگ سازمان به فرهنگ دیجیتال نیز موارد زیر می باشد:

فرهنگ دیجیتال چیست؟

بررسی تفاوت مدیریت، رهبری و رهبری دیجیتال

بررسی نقش جدید رهبری پیش خدمتانه (Servant Leadership)

درک چالش فرهنگ دیجیتال

درک شکاف بین رهبری سازمان و کارکنان

سازمانها در «سفر فرهنگ» کجا عقب مانده اند ؟

چه چیزی رهبران فرهنگ دیجیتال را از هم متمایز می کند؟

ویژگی های پیشگامان این عرصه

چگونه فرهنگ دیجیتال خود را تکامل دهیم؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های آموزشی مرتبط با موضوع راهبردهای تغییر فرهنگ سازمان به فرهنگ دیجیتال به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

 

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵ - ۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد