تدوین مدل کسب و کار نوآورانه و اخلالگر (رویکرد تحول دیجیتال)

چالش اصلی تحول دیجیتال آن است که احتمال شکست آن بالاست. تحقیقات بین المللی (گروه مک کینزی و ....) نشان می دهد که میزان موفقیت تحول دیجیتال کمتر از ۳۰٪ می باشد.از سوی دیگر ،مدل های کسب و کار با رویکرد تحول دیجیتال، تلاش دارند تا اگر نمی توانند موفقیت تحول دیجیتال در کسب و کارها را تضمین کنند، حداقل احتمال شکست آن را کاهش دهند.

چارچوب های تحول دیجیتالی پس از سالها تحقیقات علمی و دانشگاهی طراحی شده اند؛ بنابراین یادگیری ها و درس آموخته های بسیاری در مورد بایدها و نبایدهای اجرای این مدل ها، در این تحقیقات دیده می شود.

در مدل ها و چارچوب های تحول دیجیتال به صراحت ذکره شده که تنها بکارگیری فناوری در دیجیتالی کردن سازمان و فرایندهایش کافی نیست و تحول دیجیتال بیشتر از آنکه مرتبط با فناوری باشد، به تحول افراد مربوط می شود.

در گزارش تحول دیجیتال شرکت مشاوره اکسنچر نیز اظهار شده که ٧٥ درصد موانع جلوگیری از تحول دیجیتال، عوامل غیر فنی هستند تا عوامل فنی!

این درس آموخته ها و تحقیقات،‌ لزوم توجه و بکارگیری مدل ها و چارچوب های مدون تحول دیجیتال را در موفقیت اجرای تحول دیجیتال در سازمان ها و کسب و کارها، پیش از پیش الزامی نموده است. در این دوره آموزشی ، به بررسی مدلهای کسب و کار در حوزه تحول دیجیتال پرداخته شده  تا چرایی الزام سازمان های ایرانی به تحول دیجیتال را با بیان مثال های عملی وموفقیت و شکست های مشترکی که از تحول دیجیتال در سازمانهای ایرانی داشتند، تبیین نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های آموزشی مرتبط با موضوع تدوین مدل کسب و کار نوآورانه و اخلالگر (رویکرد تحول دیجیتال) به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

چارچوب های تحول دیجیتالی پس از سالها تحقیقات علمی و دانشگاهی طراحی شده اند؛ بنابراین یادگیری ها و درس آموخته های بسیاری در مورد بایدها و نبایدهای اجرای این مدل ها، در این تحقیقات دیده می شود.

در مدل ها و چارچوب های تحول دیجیتال به صراحت ذکره شده که تنها بکارگیری فناوری در دیجیتالی کردن سازمان و فرایندهایش کافی نیست و تحول دیجیتال بیشتر از آنکه مرتبط با فناوری باشد، به تحول افراد مربوط می شود.

در گزارش تحول دیجیتال شرکت مشاوره اکسنچر نیز اظهار شده که ٧٥ درصد موانع جلوگیری از تحول دیجیتال، عوامل غیر فنی هستند تا عوامل فنی!

این درس آموخته ها و تحقیقات،‌ لزوم توجه و بکارگیری مدل ها و چارچوب های مدون تحول دیجیتال را در موفقیت اجرای تحول دیجیتال در سازمان ها و کسب و کارها، پیش از پیش الزامی نموده است. در این دوره آموزشی ، به بررسی مدلهای کسب و کار در حوزه تحول دیجیتال پرداخته شده  تا چرایی الزام سازمان های ایرانی به تحول دیجیتال را با بیان مثال های عملی وموفقیت و شکست های مشترکی که از تحول دیجیتال در سازمانهای ایرانی داشتند، تبیین نمایند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های آموزشی مرتبط با موضوع تدوین مدل کسب و کار نوآورانه و اخلالگر (رویکرد تحول دیجیتال) به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد