به گزارش اکوایران، در این گزارش، اولین شاخص چشمگیر، ضریب ۱۲۷.۲ درصدی نفوذ اینترنت است. به عبارتی، ضریب نفوذ اینترنت در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۲.۸ درصد بوده که با افزایش ۱۴.۴ درصدی، به سطح حال حاضر رسیده است . البته باید توجه داشت که این رقم، مربوط به انتهای سال 1400 است.

به عبارت ساده تر، اگر از تقسیم مجموع تعداد کاربران اینترنت ثابت و اینترنت همراه بر جمعیت کشور درصد بگیریم، شاخصی به دست می آید که از آن به عنوان ضریب نفوذ اینترنت یاد می کنیم. برای فهم ساده تر، باید گفت که با توجه به بیشتر بودن تعداد کاربران اینترنت از جمعیت کشور، این شاخص باید بالای 100 درصد باشد. به تعریف ساده تر، عده ای از افراد وجود دارند که هم کاربر اینترنت همراه هستند، و هم کاربر اینترنت ثابت. یا این که تعدادی از افراد دو یا چند سیم کارت دارند و مشترک اینترنت چند سیمکارتشان هستند. حال بیاید نگاهی به اعداد داشته باشیم.

ضریب نفوذ 1

در انتهای سال 1399، کاربران اینترنت همراه در کشور ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۲۸ نفر بودند و کاربران اینترنت ثابت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۵۰ نفر. با این اوصاف، مجموع کاربران اینترنت در سال 1399 معادل 94 میلیون 796 هزار و 878 کاربر بود. برای سال 1399، ضریب نفوذ اینترنت معادل 112.8 درصد بوده که در سال 1400 و با افزایش 14.4 درصدی، به 127.2 درصد رسیده که معادل ۱۰۶ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷۶ کاربر است. از این تعداد، 11 میلیون و 50 هزار و 24 نفر از اینترنت خانگی استفاده می کنند و 95 میلیون 869 هزار و 252 نفر، از اینترنت سیار.

ضریب نفوذ 2

همانطور که میبینیم، درصد رشد کاربران اینترنت ثابت در ایران، بسیار کندتر از درصد افزایش کاربران اینترنت همراه است و به همین دلیل، مبحث تغییر قیمت تعرفه های اینترنتی و از آن مهم تر، کیفیت ارائه خدمات با توجه به تعداد زیاد کاربران، اهمیتی روزافزون دارد. این موضوع توسط درصد استفاده کاربران از انواع خدمات اینترنتی هم مشخص است.

89.6 درصد از کاربران، از اینترنت نسل سه و چهارم یا به قول معروف، 3G و 4G استفاده می کنند. در جایگاه دوم، کاربران ADSL وجود دارند که 8.17 درصد را به خود اختصاص داده اند و در وعده سوم نیز، TD-LTE قرار گرفته با 1.6 درصد کاربران.