به گزارش اکوایران، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش سرعت اینترنت ایران خبرداد. زارع پور به استناد سایت speedtest.net به عنوان یک مرجع جهانی، سرعت اینترنت ایران را در مسیر پیشرفت دانست و بیان کرد که از زمانی که وزارتخانه را تحویل گرفته، سرعت اینترنت همراه 15 درصد و سرعت اینترنت ثابت، 10 درصد رشد کرده است. زارع پور خاطر نشان کرد که این اعداد رضایت بخش نیستند و حق مردم ایران، بیشتر از اینهاست. او با بیان این موضوعات، دلیل این ناشایستگی را عقب ماندگی تاریخی عنوان کرد.

سایت اسپیدتست، هر ماهه با ارائه گزارش سرعت اینترنت کشورها، رده بندی آن ها و اعلام میانگین سرعت جهانی به تفکیک دانلود، آپلود و تاخیر، مرجعی قوی برای بررسی وضعیت اینترنت کشورها است. این وبگاه، در آخرین گزارش خود که مربوط به ماه آپریل است، در زمینه اینترنت موبایل و از بین 142 کشور، ایران را در جایگاه 73 ام قرار داده است. سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 30 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 8 مگابیت بر ثانیه و تاخیر نیز 31 میلی ثانیه اعلام شده است. مگابیت، شاخصی برای بیان سرعت انتقال اطلاعات است که برای تبدیل آن به مگابایت که شاخص معروف تری است، باید عدد مگابیت را تقسیم بر 8 کنیم.

در اینترنت ثابت، از 181 پله موجود، ایران در پله 141 ام نشسته است؛ یعنی وضعیت ایران به نسبت میانگین جهانی، در اینترنت همراه بهتر است. در اینترنت ثابت، ایران عدد دانلود 10 مگابیت بر ثانیه را به ثبت رسانده است. آپلود در اینترنت ثابت عدد 1 مگابیت و تاخیر نیز 29 میلی ثانیه را نشان می دهد.

زارع پور در سخنان خود از پیشرفت 10 درصدی در سرعت اینترنت ثابت، و رشد 15 درصدی سرعت اینترنت همراه از زمان تغییر دولت در ایران سخن گفت، اما جا دارد که به وضعیت میانگین جهانی کیفیت اینترنت در همین مدت نگاهی داشته باشیم. البته داده های منتشر شده در سایت اسپیدتست، افزایش سرعت اینترنت همراه ایران را 12.46 درصد و اینترنت ثابت را 9.38 درصد نشان می دهد که کمی با روایت وزیر متفاوت است. در همین بازه، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، اینترنت همراه در میانگین جهانی 19.93 درصد و در اینترنت ثابت نیز، 17.11 درصد رشد را تجربه کرده است.