حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص این مسئله در گفت‌وگو با «اکو ایران» گفت: ورود رسانه‌ها برای عبور از این دوره گذار و کمک به رشد اقتصاد فناور در ایران کاری بسیار مشکل و حتی نشدنی است. اما گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد با توجه به پیشینه خوبی که در زمینه گزارشگری دقیق اقتصادی، ارتباطات و دانشی که از کسب‌وکارهای سنتی، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مبتنی بر نوآوری استارتاپ‌ها دارد؛ می‌تواند به عنوان پل میان اقتصاد فناوری و اقتصاد نقشی موثر ایفا کند.

وی در ادامه تصریح کرد: دنیای اقتصاد در طول ۲۰ سال تلاش، پایمردی و مقاومت، «خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد» را در جهت ادامه حیات و تکمیل زنجیره ارزش خود تأسیس کرد؛ بنابراین گام نهادن این رسانه در زمینه خلاقیت و نوآوری حرکتی ارزشمند در اقتصاد به شمار می‌رود.