به بهانه فیلترینگ این شبکه اجتماعی، می خواهیم ببینیم که پروسه فیلترینگ در قانون چگونه است و از چه ایستگاه هایی عبور می کند؟

مهدی سالم، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مسئله را توضیح می دهد.