موضوعاتی مانند فیبر نوری، تاسیس اولین قطب مرکز داده کشور و از همه عجیب تر، راه اندازی مرورگر و موتور جستجوی داخلی!

براساس شواهد و تجارب موجود، این تصمیم چندان موفقیت آمیز نبوده است. تجربه های گذشته تاسیس پلتفرم های داخلی چه هستند و به کجا رسیدند؟

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه عصر سه شنبه، خبر داد که شبکه ملی اطلاعات با پیشرفت ۴۳ درصدی در دست اقدام است. قرار شد که تا پایان سال هم این عدد به ۶۶ درصد برسد.