سیاست دولت روسیه در قبال فضای مجازی در سال‌های اخیر مشخص است؛ مخالفت با انحصارگرایی آمریکا در اینترنت. موضع منتقدان دولت هم بدین صورت است که منظور پوتین را، فیلتر صدای انتقاد و اعتراض تلقی می‌کنند.

اما در پس پرده چه می‌گذرد؟ چه اتفاقاتی در سال‌های اخیر رخ داده؟ جریان جریمه سنگین روسیه بر علیه غول‌های فناوری، اعم از گوگل، فیس‌بوک و توییتر چیست؟

گویی که ماجرای کنترل اینترنت، به مسئله‌ای فرامرزی تبدیل شده است.