با حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر چند سکه می‌توانستیم بخریم؟

داده‌نما | سنجش دستمزد با قیمت سکه بدون شک شاخصی برای نمایش «قدرت خرید» است. روند تحولات قیمت سکه از سال ۵۸ شِمای پرنوسانی از رابطه «دستمزد» با «نرخ سکه» را نشان می‌دهد. قیمت هر سکه بهار آزادی که فروردین ماه امسال در کانال ۵ میلیون تومان بود، در شهریورماه کانال ۱۱ میلیون تومانی را ثبت کرده است! اگر فقط امسال را در نظر بگیریم، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی ۶ برابر حداقل دستمزد است. به عبارتی قیمت یک سکه برابری می کند با ۶ ماه دستمزد یک کارگر! اما با حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر چند سکه می‌توانستیم بخریم؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد