مقایسه «قیمت یک لیتر بنزین» در ایران با کم‌درآمدترین کشورهای جهان

بسیاری فکر می‌کنند که قیمت بنزین در ایران چندان هم ارزان نیست و در کشورهای با درآمد کمتر قیمت بنزین هم ارزان‌تر است.

به دلیل تصدی‌گری و دخالت‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، بعد از ونزوئلا ایران ارزان‌ترین بنزین جهان را دارد. حتی ارزان‌تر از کشورهایی با مردمی که یک‌پنجم تا یک‌دهم مردم ایران حقوق و دستمزد حقیقی دریافت می‌کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد