روند تغییرات میانگین ارزش معاملات خرد

بازار سرمایه ایران سالی تاریخی را پشت سر گذاشت که چه به لحاظ رشد شاخص و چه بر اساس ارزش معاملات خرد قابل مقایسه با دوره‌های پیش نیست.

ارزش معاملات خرد از ابتدای فروردین ۹۹ روندی صعودی به خود گرفت و در میانه‌های تابستان سقف‌هایی تاریخی ثبت کرد.

اما این سطح از معاملات پایدار نبود و همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، روندی نزولی به خود گرفت.

گرچه در آخرین هفته آبان، این میزان نسبت به سه هفته نخست ماه، رشدی حدودا دو برابری را ثبت کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد