کاهش مصرف بنزین، کفاف یارانه معیشتی را داده است؟

کاهش مصرف بنزین ۲۰ میلیون لیتر روزانه، با توجه به «متغیر» بودن قیمت جهانی بنزین و نرخ برابری ریال، در مقابل «تعهد ثابت» دولت به پرداخت ماهیانه مبلغ پرداختی یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی به حدود ۶۰ میلیون‌نفر، باعث کسری یا مازاد در ماه‌های مختلف اجرای این طرح شده است.

(قیمت بنزین براساس تحویل روی کشتی محاسبه شده است.)

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد