برنامه دیالوگ

مسیر خصوصی سازی درست بود

نسخه کامل مصاحبه با شمس‌الدین حسینی را در اینستاگرام مشاهده کنید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد