دلایل افت رشد بورس در اواسط اردیبهشت

در میانه اردیبهشت و در آستانه ورود به کانال ۷ رقمی یک میلیون واحد برای شاخص کل بورس، عرضه ها شدت گرفت و در ۲ روز پیاپی، کلیت بازار با برآیند منفی به لحاظ تعداد نماد، کار خود را پایان داد.

کاهش ضریب اعتبار و عرضه های اولیه و قاعده ارقام رند و ... هر کدام چه وزنی در این روند داشتند

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد