شنبه تاریخی بازار سرمایه

20 اردیبهشت در تاریخ بازار سرمایه به عنوان روزی که شاخص کل از یک میلیون واحد عبور کرد ثبت شد... 

پس از 2 روز کاری درجا زدن شاخص کل پشت سد یک میلیون واحد، نقدینگی موجود در بازار مجددا قدرت نمایی کرد و نشان داد که بازار هنوز حرف برای گفتن زیاد دارد... 

در پایان معاملات امروز، شاخص کل از شاخص هم وزن حدود 1 درصد بیشتر بود و نشان از نگاه بازار به سهم های بنیادین دارد..

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد