فروش وکالتی سهام عدالت و بازار سرمایه

در خبرهای امروز عنوان شده بود که قرار است مجوز فروش وکالتی سهام عدالت صادر شود... موضوعی که در ادامه با تکذیبیه سخنگوی ستاد سهام عدالت مواجه شد...

اما اساسا صدور مجوز فروش وکالتی سهان عدالت چه تاثیراتی بر بازار سرمایه میتواند داشته باشد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد